Thursday, 2 August 2012
no image

हात तुझा हाती होता.. काहीच फरक नाही पडला.. मृत्यु उभा माझ्या दारी होता.. बस..हात तुझा हाती होता.. प्रत्येक श्वास तुझ्या मिठीतला.. ... माझ्या...

Tuesday, 31 July 2012
no image

प्रेम हे असच असत.... करताना ते कळत नसत आणि केल्यावर ते उमगत नसत... उमगल तरी समजत... नसत पण आपल वेड मन आपलच ऐकत नसत...  प्रेमाची भावनाच खूप स...

Sunday, 29 July 2012
no image

सकाळी डोळे उघडण्य  पूर्वी जिचा  चेहरा पाहण्याची इच्छा होते .... ते  प्रेम  आहे  मंदिरा मध्ये दर्शन करताना जी  जवळ  असल्याचा भास होतो ... ते ...

Wednesday, 25 July 2012
no image

एका मुलीने ने देवाला विचारलं प्रेम काय असत? देव म्हणाला बागेतून एक फुल घेवून ये. ती मुलगी फूल आणायला गेली , तिला एक फूल आवडल, पन तिला त्याप...

Tuesday, 24 July 2012
no image

जीवनात नाती तशी अनेकच असतात, पण ती जपणारी लोक फार कमीच असतात......| काही नाती असतात रक्ताची, तर काही हृदयाची......| काही नाती असतात जन्मो-जन...

Sunday, 22 July 2012
no image

ती: खूप दिवसा पासून काही तरी विचारायचं होता... विचारू का? तो: permission काय घेतेस... विचार जे विचारायच्या ते... ती: तू रोज कविता का करतोस? ...